Ordningsregler på Studenternas

 • Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig visitation.
 • Det är inte tillåtet att medföra alkohol och andra droger, vapen eller andra farligaföremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor, antända pyroteknik eller befattasig med pyroteknik som tänts av annan person.
 • Det är inte tillåtet att medföra förtäring och dryck till arenan (Undantag vid sjukdomarsom exempelvis diabetes).
 • Det är inte tillåtet att medföra någon typ av flaska in på arenan – oavsett material ellerinnehåll.
 • Sedan 1 november 2023 råder väskförbud på alla större evenemang i Sverige, däribland allsvenska fotbollsmatcher.
 • Den som är berusad eller påverkad av andra droger eller bär klädesplagg med text ellersymbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp avpersoner med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung ellersexuell läggning eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den somönskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
 • Att medvetet underlätta eller medverka till att överträdelser kan ske på arenan ska sessom en ordningsstörning.•Det är nolltolerans mot rasistiska uttryck och tillmälen och/eller hets mot folkgrupp.
 • Det är inte tillåtet att helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvåraridentifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning.
 • Det är inte tillåtet att kasta föremål i riktning mot spelplanen inom eller mot annanläktarsektion.
 • Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
 • Det är inte tillåtet att överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering frånmatchen oavsett medium samt all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.
 • Det är inte tillåtet att ta med djur in på arenan. Undantag för assistanshund ochledarhund för personer med en funktionsvariation.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch