Ordningsregler på Studenternas

· Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig visitation.

· Det är inte tillåtet att medföra alkohol och andra droger, vapen eller andra farliga föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor, antända pyroteknik eller befatta sig med pyroteknik som tänts av annan person.

· Det är inte tillåtet att medföra mat och dryck till arenan (Undantag vid sjukdomar som exempelvis diabetes).

· Det är inte tillåtet att medföra någon typ av flaska in på arenan – oavsett material eller innehåll.

· Det är inte tillåtet att ta in skrymmande föremål såsom stora paraplyer, stora väskor, kickbikes, skateboards eller fällstolar. Rullstolar och rullatorer hänvisas till platser för funktionshindrade.

· Den som är berusad eller påverkad av andra droger, bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning eller religion, äger inte tillträde till arenan.

· Den som medför flagga, banderoll eller annat föremål med text, som ,helt eller delvis täcker ansiktet som försvårar identifikation, som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, äger inte tillträde till arenan.

· Det är inte tillåtet att kasta föremål i riktning mot spelplanen inom eller mot annan läktarsektion.

· Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.

· Det är inte tillåtet att överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen oavsett medium samt all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.

· Arrangören har tillgång till inspelat material från övervakningskamerorna på arenan. Detta bildmaterial används för att identifiera individer som gör sig skyldiga till överträdelser.

· Om arrangören eller gästande förening/IdrottsAB på grund av en besökares otillbörliga beteende drabbas av böter, straffavgifter eller ersättning för skadegörelse är besökaren skyldig att betala motsvarande belopp till arrangören/gästande förening/IdrottsAB.

· Personer som gör sig skyldiga till överträdelser enligt ovan riskerar att avvisas från arenan samt avstängas från samtliga elitfotbollsarenor i upp till tre år.

· Arrangören förbehåller sig rätten att för upprätthållande av ordning och säkerhet inom arenan flytta publik från en läktarsektion till en annan

Våra huvudpartners

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch