Ordningsregler på Studenternas

 • Besökare är skyldiga att på begäran underkasta sig visitation.
 • Det är inte tillåtet att medföra alkohol och andra droger, vapen eller andra farliga föremål, pyroteknik eller andra brandfarliga vätskor, antända pyroteknik eller befatta sig med pyroteknik som tänts av annan person.
 • Det är inte tillåtet att medföra dryck till arenan
 • Det är inte tillåtet att medföra mat till arenan (Undantag vid sjukdomar som exempelvis diabetes)
 • Det är inte tillåtet att medföra någon typ av flaska in på arenan – oavsett material eller innehåll.
 • Det är inte tillåtet att ta in skrymmande föremål såsom stora paraplyer, stora väskor, kickbikes, skateboards eller fällstolar. Rullstolar och rullatorer hänvisas till platser för funktionshindrade.
 • Den som är berusad eller påverkad av andra droger eller bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller sexuell läggning eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
 • Att medvetet underlätta eller medverka till att överträdelser kan ske på arenan ska ses som en ordningsstörning.
 • Det är nolltolerans mot rasistiska uttryck och tillmälen och/eller hets mot folkgrupp. Det är inte tillåtet att helt eller delvis täcka ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning.
 • Det är inte tillåtet att kasta föremål i riktning mot spelplanen inom eller mot annan läktarsektion.
 • Det är inte tillåtet att beträda spelplanen eller angränsande område innanför staketet.
 • Det är inte tillåtet att överföra ljud, rörliga bilder eller löpande textrapportering från matchen oavsett medium samt all slags resultatrapportering i kommersiellt syfte.
 • Det är inte tillåtet att ta med djur in på arenan. Undantag för assistanshund och ledarhund för personer med en funktionsvariation.
 • Barnvagnar är tillåtna att ta in på huvudläktaren (sektion 1-6). Där finns möjligheten att på egen risk parkera barnvagnen i anslutning till familjeläktaren.

Sirius Fotbolls policy för ordningsstörningar.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch