Skolsamverkan

En viktig frågeställning för oss är: Vad vi vill vara i samhället, hur kan vi bidra? Sirius Skolsamverkan är ett initiativ där vi besöker skolor i Uppsala för att inspirera barn och unga till en aktiv fritid.

Det primära syftet med skolbesöken är inte att diskutera fotboll, utan att istället belysa och lyfta fram frågor som handlar om vad det innebär att växa upp, vikten av att arbeta hårt för att nå sina drömmar samt att få barnen att förstå att allt är möjligt. Mötet kan liknas vid ett motivationssamtal där A-lagsspelarna berättar, utifrån egna livserfarenheter och perspektiv, att barnen kan bli precis vad de vill så länge de lägger ner tid och kraft för att försöka uppnå sina drömmar. Ingenting ska kännas omöjligt.

Kontakta projektledare Ian Sirelius för mer information
Mejl: ian.sirelius@siriusfotboll.se
Telefon: 070-9223133

SVERIGE ÄR IDAG ETT AV EUROPAS MEST STILLASITTANDE LÄNDER.

Skolsamverkan i praktiken

  • Eleverna förbereder frågor utifrån fyra olika teman, frågorna ställs sedan till våra A-lagsspelare.
  • Skolgården görs om till en prova på-plan för olika sporter.
  • Barnen får möjlighet att gå på fotbollsmatch på Studenternas, helt kostnadsfritt.

Skolsamverkan – Upplägg för dagen

Förmiddag: A-lagsspelare från Sirius Fotboll föreläser och svarar på frågor från eleverna. Klasserna har i förhand fått förbereda frågor utifrån fyra teman. Klassrumsbesöken riktar sig främst mot årskurs 4-6. Mötena sker antingen i klassrum eller för en hel årskull i skolans aula.

12.00 Lunchrast på skolan. Alla elever på skolan har chans att testa på fyra aktiviteter på skolgården:

  • Rörelsebana.
  • Speedshoting.
  • Jonglering.
  • Prickskytte.

Alla elever på skolan får även en biljett till en Siriusmatch på Studenternas. Vi avsätter en hel sektion på läktaren för alla skolor och ger eleverna möjlighet att bilda en egen hejarklack.

Efter skoldagens slut har vi en även en öppen fotbollsträning för alla elever som vill vara med. Här passar vi också på att berätta om våra kostnadsfria aktiviteter och hur eleverna gör om de vill börja idrotta. Pandemin har gjort att unga rört sig alldeles för lite senaste året och trenden har varit negativ även under lång tid innan dess. Därför syftar denna dag till att uppmuntra till rörelse och all dess positiv inverkan som idrott och rörelse har på ungas välmående.

Skolsamverkan2022h

Vår maskot Spurt är såklart med på skolbesöken, här tillsammans med elever från Gamla Uppsala skola.

Hösten 2021

Projektstart

28

Antal skolbesök

8 500

Elever | Räckvidd

Samarbetspartner

RF-SISU Uppland

Huvudpartners till Gränslös Fotboll

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch