Kallelse till årsmöte i IK Sirius FK 14 mars 2022

Årsmöte_hemsidan2

Medlemmar i IK Sirius Fotbollsklubb inbjuds härmed till föreningens årsmöte för 2022.

Nytt säsong innebär nytt årsmöte, men med hänsyn till de rådande samhällsläget kan vi ännu inte ge besked om årsmötet genomförs digitalt eller via ett fysiskt möte. Datumet är spikat till den 14 mars, så notera den dagen i din kalender, sedan återkommer vi med besked om tid och plats längre fram via mejl till alla medlemmar samt via vår hemsida.

Dagordning
Förslag på dagordning för mötet finns nu att ladda ner i Dokumentbanken.

Motionsförslag
Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari 2022 och skickas per mejl till kontakt@siriusfotboll.se.

Rösträtt
Rösträtt på årsmötet har medlemmar som senast sex veckor innan årsmötet erlagt medlemsavgift, det vill säga senast den 31 januari 2022.

Bli medlem och få rösträtt på mötet
Du kan bli medlem i Sirius Fotboll via siriusfotboll.se/medlem

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch