Hedersmedlem i Sirius Fotboll

900x700_IKS

Tidigare har det enbart varit Sirius Fotbolls styrelse som kunnat nominera personer till att bli hedersmedlemmar, men från och med december 2023 kan även medlemmar i Sirius Fotboll nominera personer till att bli hedersmedlem. 

Styrelsen vill engagera medlemmarna i detta varför inte bara styrelse utan även medlemmar ska kunna nominera personer till hedersmedlem.

Nominering ska ha inkommit till Sirius Fotboll senast 21 dagar före årsmötet. Utifrån inkomna nomineringar gör styrelsen ett urval som kommer att vara tillgängligt i skriftlig form tillsammans med årsmöteshandlingarna sju dagar före mötet. Beslut om vem som utses till hedersmedlem fattas av årsstämman genom röstning.

Kriterier* för att bli nominerad till hedersmedlem

  • En person med uttalat Sirius Fotbollshjärta.
  • En person som är ett föredöme och kan agera som en ambassadör för Sirius Fotboll.
  • En person som har verkat som ledare, spelare eller styrelseledamot under en betydande tid i Sirius Fotboll.
  • En person som har gjort extra ordinärainsatser för Sirius Fotboll.
  • Medlem i Sirius Fotboll i minst tio år.

* En eller flera av kriterierna måste vara uppfyllda för att kunna nomineras till hedersmedlem.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch