Sirius Loppmarknad lanserar nya kanaler

Sirius Loppmarknad öppnar upp nya kanaler för att möjliggöra ett fortsatt stöd till ungdomsverksamheterna i Sirius Fotboll, Siris Bandy och Sirius innebandy. Sedan en tid tillbaka går det att hitta loppmarknaden på Facebook och nu har även en webbutik sett dagens ljus. Dessutom har man startat en ungdomsfond för att dra in pengar.

Läs mer om Sirius Loppmarknad på siriusloppis.nu

Sirius Loppmarknad på Facebook

Sirius Fotboll

Copyright (C) 2021 IK Sirius Fotboll

×