Vi söker akademi- och ungdomschef

Akademi_annons_digital

Vi söker en erfaren ledare som vill ansvara för utvecklingen av en av Sveriges bästa akademier.

Om tjänsten
Som akademi- och ungdomschef har du ett helhetsansvar över vår akademi där ungdom- och juniorverksamhet ingår. Din främsta uppgift består av att utveckla och strukturera verksamheten mot föreningens uppsatta mål. Det innebär att sätta mål, ramar och arbetssätt för akademins verksamhet så att föreningen utvecklar och säkerhetsställer det fortsatta arbetet med föreningens kvalitativa tillväxt. En annan viktig del i tjänsten är att fortsätta utveckla klubbens arbete mot att bli allt mer jämställd. I tjänsten ingår även framtagande av budgetförslag som ska vara i linje mot verksamhetens långsiktiga mål.

Alla som arbetar inom Sirius Fotboll respekterar och följer idrottsförbundets värderingar. Våra medarbetare efterlever organisationens policys, uppförandekod och betydelsen av ”Vi är Sirius”. Den senare är vår handbok i hur vi spelar fotboll, både inom bredd- och elitverksamheten samt vår handbok i värderingar, ledarskap och öreningskultur.

Arbetsuppgifter

 • Organisera och styra det dagliga arbetet.
 • Analysera nationella och internationella arbetsmetoder.
 • Informera och kommunicera med olika intressenter såsom tränare, ledare, spelare och föräldrar.
 • Budgetera och kontinuerligt följa upp ekonomin.
 • Säkerställa arbetet mot att bli en mer jämställd förening.
 • Skapa goda relationer med andra föreningar inom Uppsala Kommun.
 • Tillse att föreningens och akademins policys hålls uppdaterade samt efterlevs.
 • Rekrytera och tillsätta tränare och ledare.
 • Utbilda och vägleda föreningens ledare.
 • Följa upp att riktlinjer och strategier efterlevs och uppdateras kontinuerligt.
 • Spelarinventera internt och regionalt.
 • Ansvara för att i samråd med uppdragsgivare för skolverksamhet säkerhetsställa vidareutveckling.
 • Agera som klubbens representant i alla frågor som härrör till ansvarsområdet.
 • Kontakt med A-lags verksamheten i syfte att tydliggöra individuell (spelare) utvecklingspotential och utvecklingsplan.
 • Identifiera och kravställa samarbetsföreningar.
 • Sammankallande till akademirådet säkerhetsställa agenda och protokoll.

Ansökan
Mejla CV och personligt brev till klubbdirektör Christer Abrahamsson christer.abrahamsson@siriusfotboll.se. Urval och intervjuar sker löpande.

Foto: Alex Saleh & Sirius Fotboll.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch