VAR – Resultatet från medlemsundersökningen

02082021_1627887987.png

Resultat från vår medlemsundersökning gällande VAR (Videosystem för domare).

Sirius Fotboll vill rikta ett varmt tack för det stora engagemang våra medlemmar visat i frågan gällande VAR i svensk fotboll.  

Bakgrund 

På årsmötet 2020, inkom en motion som yrkade att Sirius Fotboll bör ta ett tydligt ställningstagande emot ett införfarande. Motionen avslogs med motiveringen att det inte fanns tillräckligt med underlag för att ta beslut men att frågan skulle aktualiseras igen när SEFs VAR-rapport var klar. Sirius Fotboll ansåg dock fortfarande när rapporten var klar att det ej fanns tillräckligt med underlag för att ta beslut och därför ville vi höra våra medlemmars inställning efter att den nya rapporten publicerats.  

Medlemsundersökningens resultat 

FÖR ett införande: 30% 
EMOT ett införande: 40%
Avvakta mer underlag: 30% 

I och med att det inte finns ett entydigt motstånd och en tydlig majoritet ställer sig Sirius Fotboll fortsatt neutrala i frågan då vi fortfarande inte tycker det finns tillräckligt med underlag för ett beslut. 

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch