Uttalande från Sirius Fotboll angående Rickard Malmströms agerande i Dalkurdfrågan

01082021_1627845862.jpeg

Precis som alla andra Uppsalabor nåddes vi via media av nyheten att Dalkurd undersöker möjligheterna att flytta sin elitverksamhet från Borlänge till en annan stad, att Uppsala var ett av de hetaste spåren, och att idrotts- och fritidsnämndens ordförande Rickard Malmström redan välkomnat dem, både i personliga samtal och via öppna kanaler.

Att Malmström dessutom gjorde klart för alla föreningar i Uppsala att vi inte skulle påräkna några ”favörer” bara för att vi verkat i staden i över hundra år gjorde att vi oroas mycket över vilka konsekvenser det kan komma innebära för de flesta fotbollsföreningarna i staden.

Den tänkta träningsanläggningen för Dalkurd är, enligt Rickard Malmström, Lötens IP. En anläggning som redan i dag är sliten och har alldeles för få lokaler, träningstider och planer för de lag som i dag nyttjar den. Att då få dit ännu en elitförening får konsekvenser för samtliga lag som tränar där. Två lag som aspirerar på spel i Allsvenskan ska konkurrera om en gräsplan och en konstgräsplan. Därefter kommer våra damer som även de spelar på elitnivå, vår akademi och våra ungdomslag att få konkurrera om återstående träningstider, tillsammans med övriga föreningar som tränar och tävlar på Lötens konstgräs, med allt sämre möjligheter att få till stånd meningsfulla träningspass.

Dagen innan nyheten exploderade i ansiktet på Uppsalas fotbollsföreningar blev vi inbjudna till ett möte med just Rickard Malmström. Syftet sades vara att diskutera hur det skulle gå att förbättra vårt damlags situation, med omklädningsrum  som idag har stora brister. Likaså besökte Malmström Lötens arena i somras med föresatsen att se över våra förutsättningar och hur de kunde förbättras. Detta är en diskussion som tidigare bemötts svalt men i ljuset av nyheten om Dalkurds planer är det lätt att tro att det är flyttplanerna som initierat nämndens intresse för att modernisera Löten, snarare än damlagets behov. Att dela matcharena är fullt möjligt men att två elitlag ska dela träningsanläggning ser vi inte hur det skulle kunna fungera.

Vi tog omedelbart kontakt med Rickard Malmström och redogjorde för vilka konsekvenser vi ser att det kan få att ta hit ännu en elitförening i fotboll. I dagsläget finns det knappt tillräckliga förutsättningar att bedriva vår  verksamhet på ett tillfredställande sätt för alla våra aktiva. Och ännu mindre för de övriga lag i staden och länet som spelar i lägre divisioner. Den yttersta konsekvensen kan mycket väl bli att vi tappar förutsättningarna att bedriva verksamheten på det sätt som krävs för att säkerställa det avancemang till allsvenskan som är så hett efterlängtat av både aktiva och fotbollspubliken i Uppsala.

Vi utgår från att det inte är de konsekvenserna som Rickard Malmström eftersöker och att det kommer en förklaring på hur han på kort sikt tänker sig att lösa situationen och samtidigt kunna göra den nödvändiga  förbättringen av den idag både undermåliga och underdimensionerade kvalitén på tränings- och tävlingssituationen för våra och övriga lag i som lever och verkar i staden.

Rickard Malmström konstaterar i ett nyss utsänt pressmeddelande att det finns plats för två elitlag i fotboll i kommunen. Med anledning av det vill vi påpeka att det finns det redan, Sirius herrar och damer.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch