Uttalande angående matchen Sirius – Östersund

  • App

I samband med matchen mot Östersunds FK den 6 juli uppstod frågetecken kring huruvida Östersunds trupp till matchen uppfyllde tävlingsbestämmelsernas krav på antal hemmafostrade spelare.

Enligt alla de uppgifter vi har haft tillgång till lämnade en av Östersunds spelare Sverige vid 14 års ålder, vilket i så fall skulle göra att spelaren ej nådde upp till tre år i svenska klubbar från det år spelaren fyllde 12 till det år spelaren fyllde 21, vilket är kravet för att räknas som hemmafostrad. Om detta varit fallet skulle Östersunds trupp till matchen ha innehållit för få hemmafostrade spelare.

Då vi inte har tillgång till uppgifter om exakta registreringsdatum för spelare som tillhör andra klubbar var det enda sättet för oss att få ett definitivt besked om huruvida Östersunds matchtrupp uppfyllde kraven eller ej att lämna in en anmälan till Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd och få saken utredd. Detta gjorde vi med en förhoppning om att få klarhet i frågan.

Nu har disciplinnämnden lämnat besked om att Östersunds trupp till matchen var i sin ordning. Vi är glada över att ha fått detta bekräftat och därmed är saken utagerad för vår del.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch