Stor gåva till Röda Korset

Inför matchen gick det ut en utmaning, alla som ville kunde skänka en krona per matchbesökare till Röda Korset. Resultatet blev över förväntan, drygt 36 000 kronor blev resultatet och nyligen besökte Sirius marknadschef Khaled El-Ahmad kretschefen Andrea Hormazabal och Dlovan Kassab, verksamhetsutvecklare och informationsansvarig, på Röda Korskretsens kansli för att överlämna gåvan.? Vi har valt att låta pengarna gå till vårt katastrofarbete, berättar Andrea Hormazabal. Genom Svenska Röda Korsets katastrofhjälp kan länder som drabbats av katastrofer snabbt få ekonomiskt stöd och akuthjälp. Röda Korset arbetar med Rödakorsföreningar runt om i världen, vi finns i 189 länder. Idag är det många aktuella katastrofer, Balkan, Gaza, ebola epidemin är bara några exempel.Under matchen var Röda Korset på plats och tog även emot gåvor från besökarna i form av kläder och bruksföremål.? Vi sålde gåvorna i vår second hand-butik i Boländerna och pengarna har gått till bekämpandet av ebolaepidemin, säger Dlovan Kassab. Uppsala Rödakorskretsen har donerat 100 000 kr till det specifika ändamålet. Behoven är stora och vi kan bistå med sjukvårdsutbildade delegater och mycket annat.Röda Korset påpekar att det inte bara handlar om vård och förebyggande arbete utan även att minska stigma för de utsatta och att kunna ge ett värdigt avslut.- Jag läste nyligen i en våra delegaters nätdagbok, fyller Andrea i. Vår delegat skrev att hon träffat ett ensamt barn i femårsåldern. Hon tvättade och virade in honom i en handduk. Hon sjöng en sång och höll honom i sina armar. När hon gick sin nästa rond hade det lilla barnet avlidit.Båda är ense om att epidemin inte kan ses som en isolerad företeelse utan att den berör hela världen på många sätt, medmänskligt, behovet av nödhjälp och bistånd och risken för en global spridning.Khaled El-Ahmad är påtagligt berörd av Andreas och Dlovans berättelser.? Det känns fantastiskt att vi och vår publik kan vara med och bidra på det sätt vi gjorde. Bara genom att se en fotbollsmatch har du som supporter kunnat hjälpa många som har det svårt. Och det är bara början. Vi hoppas att det vi kallar TILLSAMMANS UPPSALA blir en återkommande tradition där vi i Uppsala samlas kring ett viktigt ändamål i många år framöver.Samarbetet mellan en fotbollsförening och en hjälporganisation kan tyckas vara en märklig allians men Andrea ser många fördelar.? Det handlar inte bara om att vi når en ny grupp människor med vårt budskap. Det är så mycket mer. Tillsammans möts vi i ett engagemang och det är fantastiskt om vårt fortsatta arbete även kan mynna ut i aktiviteter för att bryta ofrivillig ensamhet i Uppsala.Röda Korset bedriver en rad lokala verksamheter för till exempel ensamkommande flyktingar och personer som befinner sig i utanförskap av olika anledningar.? Ett långsiktigt samarbete kan leda till att många av våra besökare kan hitta en väg ut i samhället. Många av dem personer vi möter har ett stort fotbollsintresse och kan hitta en gemenskap i att se bra fotboll och kanske rentav bidra som funktionärer på matcherna.Både Andrea och Dlovan erkänner att deras fotbollsintresse kanske inte är det hetaste men att det var roligt att vara på plats under matchen.? Från första kontakten har vi bara mött positiva och engagerade människor, från Sirius kansli, funktionärsledet och alla de som kom fram och skänkte kläder eller bara pratade med oss under kvällen.Både Röda Korset och Sirius Fotboll vill rikta ett stort och medmänskligt tack till Prevas AB, BioDan, Uppsala Säljresurs AB, Ove Sjöblom, Lars-Inge Kinge, Eva Lövling, Anders Ax, Gustav Sälgström, Per Lundquist, Lasse Svensson, Khaled El Ahmad, Ola Andersson, Björn von Knorring och Benny Axelsson, som alla antog utmaningen och skänkte en krona eller mer för var och en av de 2234 som besökte matchen.Ett minst lika stort tack till alla er som skänkte kläder och föremål under matchen.Sirius skänker 25 kronor per säsongskortFör varje säsongskort som säljs före den 4 februari skänker Sirius Fotboll 25 kronor till Röda Korsets julkampanj Aldrig Ensam. – Aldrig Ensam handlar i korthet om att bryta ofrivilligt ensamhet i vårt land, berättar Dlovan. Fyra av tio invånare i Sverige har under senaste året känt sig ensamma. En tredjedel anser att ofrivillig ensamhet är något skambelagt.Ensamhet är verkligen inget att skämmas över betonar Dlovan, det kan drabba oss alla någon gång i livet. Han berättar att Röda Korsets telefonjour tar emot cirka 25 000 samtal varje år, att över 32 000 äldre får besök eller deltar i våra gemensamma aktiviteter och att över 5 000 anhörigvårdare får stöd. På ett 60-tal sjukhus finns rödakorsvärdar där frivilliga tillsammans utför över 20 000 schemalagda pass.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch