Sirius och PACS utbildar om Barnkonventionen

02082021_1627885297.jpeg

Sirius och barnrättsorganisationen PACS inleder framöver arbetet med att utbilda samtliga ledare inom föreningen i Barnkonventionen.

För knappt ett år sedan presenterade Sirius Fotboll ett samarbete med den nystartade barnrättsorganisationen PACS, som arbetar för att stärka barns rättigheter inom idrotten. Nu har parterna tecknat ett avtal för att på allvar sätta igång arbetet med att säkerställa att Sirius verksamhet fungerar i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.

Framöver kommer samtliga ledare inom Sirius Fotboll, från styrelse till ungdomstränare, att med hjälp av PACS utbildas om barns rättigheter utifrån Barnkonventionen. Sirius är den första föreningen att inleda detta arbete tillsammans med PACS.

– Vi kommer att synliggöra Barnkonventionen, och se till att barnen känner att de kan påverka, vara aktiva och delta inom hela föreningen. Alla barn ska ha rätt till idrott, känna sig trygga och må bra både fysiskt och psykiskt, säger Louise Hammarbäck, generalsekreterare för PACS.

– Det är jätteroligt att Sirius vill vara först på bollen, det ska bli jättespännande att sätta igång.

Idag är det 30 år sedan Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling, och från och med den 1 januari 2020 blir den också svensk lag.

– Det känns väldigt inspirerande att vi i Sirius Fotboll går i bräschen för det här arbetet. Det här kommer att prägla hela vår verksamhet och alla beslut vi tar framöver, från styrelsen och nedåt. Nu håller vi på att sätta upp ett utbildningsschema för hela organisationen, säger Christer Abrahamsson, klubbdirektör i Sirius Fotboll.

För att uppmärksamma 30-årsjubileet av Barnkonventionen besökte PACS och Sirius ordförande Ove Sjöblom Sirius F07:s träning på onsdagen. Läs mer om det här!

Vad är barnkonventionen? (från PACS hemsida)
FN:s konvention om barns rättigheter, även kallad barnkonventionen, som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989, innehåller bestämmelser för världens alla barn. Med barn avses alla personer under 18 år. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen svensk lag. 196 länder har skrivit under barnkonventionen. USA är det enda landet som inte har ratificerat konventionen. Barnkonventionen har sedan den antogs av Sverige år 1990 varit juridiskt bindande, men det har visat sig att det inte varit tillräckligt. Genom att göra barnkonventionen till lag innebär det ett förtydligande av att barn är egna individer med egna rättigheter. Det kommer även innebära en större skyldighet och en ökad möjlighet för domstolar och andra samhällsorgan att sätta barns rättigheter i fokus.

Läs mer om PACS på pacssverige.se

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch