Sirius Fotboll överlämnar motion mot VAR till Upplands Fotbollförbund

standard_sirius_2023

Till följd av ett årsmötesbeslut ska Sirius Fotboll, på olika sätt och inom ramen för föreningsdemokratin, verka mot ett införande av VAR. Sirius Fotboll har nu tagit beslutet att bland annat göra detta genom att överlämna en motion i ärendet till Upplands Fotbollsförbund (UFF).

Motionen går i linje med motsvarande motioner som andra klubbar inom elitfotbollen har lämnat in till sina respektive fotbollsförbund. Sirius Fotboll menar att, oaktat hur mycket engagemang VAR-frågan skapar och vilka som har åsikter om ett införande eller inte så, är det elitklubbarna som kommer att påverkas av det i realiteten. Till följd av det yrkar Sirius Fotboll därför att UFF ska rösta i den här frågan utifrån den hållning som majoriteten av distriktets elitklubbar har.

– Våra medlemmar har varit tydliga i sin ställning gällande VAR-frågan, därför vill vi från klubbens sida också göra vad vi kan inom ramen för föreningsdemokratin. I motionen beskriver vi utmaningarna med ett eventuellt införande av VAR, eller liknande system, och betonar att det troligtvis endast kommer påverka 16 elitklubbar på herrsidan. Detta faktum bör motivera att distriktsförbunden tar hänsyn till vad elitklubbarnas medlemmar har för ställning i frågan, säger Ulrika Moström Ågren, ordförande Sirius Fotboll.

Sirius Fotboll yrkar att:
– När frågan om ett eventuell VAR-införande i svensk elitfotboll lyfts i SvFF:s beslutande organ, där distriktet finns representerat, så ska UFF rösta i frågan utifrån den hållning majoriteten av distriktets elitklubbar har.

>> Läs mer om Sirius Fotbolls motion mot VAR

>> Läs mer om medlemsbeslutet mot införandet av VAR

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch