Sirius Fotboll om den rådande situationen med covid-19  

Med anledning av Folkhälsomyndighetens lokala rekommendationer i Uppsala län väljer Sirius Fotboll att göra förtydligande angående vår fortsatta verksamhet inom såväl ungdomsfotbollen som A-laget fram till den 3 november. Efter denna period inväntar vi nya direktiv att förhålla oss till. Nedan ställningstaganden har utformats efter dagens informationsmöte med Inge Bruce, chefsläkare i region Uppsala, och Riksidrottsförbundet.

Det speciella och svåra läget som råder i Uppsala län gör att vi hela tiden måste tänka oss för lite extra. Dagens möte gav oss tydliga direktiv att göra kloka val för att minska smittspridningen, utan att det får ekonomiska eller sportsliga konsekvenser.

A-laget
Sirius Fotboll tar nuvarande smittläge och smittspridning på största allvar. Vår verksamhet är kraftigt anpassad till rådande pandemi. Samtliga spelare och ledare genomgår varje dag en hälsodeklaration för att få komma till träningsanläggningen. Ingen med något sjukdomssymptom får beträda anläggningen. Vi följer restriktioner om social distans i omklädningsrum och samlingslokaler. Spelare och ledare undviker kollektivtrafik. Alla är välinformerade om att undvika kontakter utanför familjen och laget. Vår A-lagsverksamhet är en arbetsplats där vi noga följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Svensk Elitfotboll har under årets säsong tagit ett enormt ansvar och genomfört all sin tävlingsverksamhet enligt strikta protokoll. Dessa protokoll är som regel mer begränsande än FHM:s rekommendationer, och de gäller såväl träning- som matchmiljön för vårt A-lag.

Verksamheten fortsätter med anpassningar enligt ovan.

Ungdomsverksamhet
Observera att riktlinjerna för vår ungdomsverksamhet kan komma att ändras efter eventuella utlåtanden från Upplands Fotbollsförbund.

Vi uppmanar alla verksamma inom vår ungdomsverksamhet att följa de rekommendationer som råder i region Uppsala. Har du eller någon i din närhet något sjukdomssymptom ber vi dig att inte närvara på sammankomster som genomförs i Sirius regi. För verksamheten ska kunna fortgå uppmanar vi alla spelare och ledare att:

  • Stanna hemma om du känner minsta symptom av sjukdom
  • Hålla god handhygien och hosta i armveck
  • Duscha och byta om hemma innan respektive efter såväl träning som match.

Utöver ovan nämnda anpassningar arbetar vi för att minimera tiden inomhus till ett absolut minimum. Detta gör att möten, utbildningar och träffar som vanligtvis ingår i våra fotbollsspelares utbildning genomförs på alternativa sätt.

Publik undanbedes till såväl träning som match
När det gäller övriga anhöriga och publik till spelare i vår ungdomsverksamhet gäller följande;

  • Vi undanber oss all publik på våra matcher. Med publik menas alla som inte uppehåller sig på bänkarna och i de tekniska zonerna.
  • På bänken och i de tekniska zonerna får enbart spelare och behöriga ledare infinna sig.
  • Vi undanber oss vidare att föräldrar eller andra uppehåller sig kring idrottsplatserna där vi spelar matcher. Risken är helt enkelt att det blir trängsel där istället.
  • I händelse av att dessa regler inte följs kommer Sirius ledare att be domaren att pausa matchen till dess att människor har lämnat idrottsplatsen.

Vi ber alla som läser detta att efterfölja uppmaningarna här ovan samt de restriktioner som gäller i Uppsala län. Det är svåra tider vi lever i just nu men tillsammans kan vi begränsa smittspridningen.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch