Sirius Fotboll inför uppförandekod

? Det är enviktig symbolhandling och ett uttryck för elitfotbollens strävan att stå uppför fair play på alla plan, säger Sirius Fotbolls ordförandeOve Sjöblom som skrev under dokumentet tidigare i dag, under en konferens iMalmö.Sirius Fotboll är tidigt ute och har redan påbörjat arbetetmed att införa uppförandekoden i föreningens elitverksamhet. Det gemensammadokumentet innehåller ett antal punkter om uppträdande både på och vid sidan avplanen som sedan anpassas till den egna klubbens verksamhet. Ansvarig för införandetär Per Nohr.? Vi är redan klara med alla dokument, berättar Per. Vi varfaktiskt först i Sverige med att få vår anpassning av dokumentet klart ochinsänd till SEF för godkännande. Härefter kommer förbundet att utbildaföreningarna.Alla som på något sätt är involverade i föreningenselitverksamhet förväntas skriva under dokumentet. Det omfattar alltså spelareoch ledare i representationslagen och akademin, anställd personal, styrelse ochfunktionärer. En omfattande process som kommer att ta ett tag att genomföra.? Vi påbörjar arbetet med utbildning och avtalsskrivning såsnart elitsäsongen är över och vi hoppas, vara klara under februari/mars.Men ett matchevenemang engagerar inte bara föreningensrepresentanter, det finns också en stor mängd supportrar som besöker arenan.? Visst vore det roligt om vi kunde skriva ett liknandeavtal med våra besökare men det är inget vi planerar för tillfället, säger Per.Både Västra sidan och våra övriga supportrar uppträder redan nu på ett väldigtbra sätt och vi hoppas att vi dessutom sätter ett så gott exempel med våruppträdandekod att våra arrangemang ska fortsätta vara lika trevliga att besökasom de brukar vara.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch