Sirius Fotboll bolagiserar delar av verksamheten

  • App

Som en del i en satsning för att stärka föreningens ekonomi långsiktigt och därigenom möjliggöra en ekonomisk expansion av verksamheten väljer nu Sirius Fotboll att bolagisera den kommersiella delen av föreningen.

Den idrottsliga verksamheten, från elit till ungdom, akademi och CSR-verksamhet, kommer fortsatt att ligga kvar under föreningen. I det nystartade bolaget IK Sirius Fotboll Marknad & Invest AB hamnar försäljning/sponsring, marknad och event, ekonomi och scoutingverksamhet.

Genom att bolagisera den kommersiella delen av föreningen kan vi skapa en investeringsprodukt som ger avkastning på intäkter som verksamhetens framtida ekonomiska satsningar genererar. Sirius Fotboll erbjuder nu externa finansiärer att investera i bolaget, och säljer 25% av aktiekapitalet i form av preferensaktier.

Målet är att därigenom få in 15 miljoner kronor. Detta tillskott av pengar ger oss en möjlighet att bygga en långsiktig, stark organisation för att skapa en stabil plattform för Sirius Fotboll att stå på. För att nå våra långsiktiga mål och vår vision – ett stabilt allsvenskt lag i de övre regionerna, och spel i Europa.

– Vår förhoppning är att vi genom att få in ett större kapital ska kunna erbjuda Uppsala fotboll i toppklass. Det skapar synlighet för Uppsala, breddar bilden av staden och får barn och ungdomar att drömma, och det brinner vi i Sirius för, säger Sirius Fotbolls klubbdirektör Christer Abrahamsson.


Frågor och svar

Vad är en preferensaktie och vad innebär det?
En preferensaktie är en aktietyp som ger avkastning före stamaktier. Aktievillkoren kan även vara väldigt specifika, som i detta fall där det är kopplat till spelarförsäljningar i föreningen.

Kan jag som privatperson köpa en post?
Absolut! Både företag och privatpersoner har möjlighet att vara med.

Kan pengarna som finns i bolaget användas till spelarköp?
Föreningen kommer att vara huvudägare av aktiebolaget. Därför kommer intäkterna från försäljning av aktier att hamna i föreningen. Detta innebär att föreningen bestämmer hur medlen bäst skapar en långsiktig hållbarhet.

Vilken intäktskälla bedömer ni kan få den största potentiella uppsidan för bolaget?
De tre huvudsakliga intäktskällorna för allsvenska lag är 1. Publikintäkter 2. Sponsring 3. Spelarförsäljningar. Sirius Fotboll har idag ingen budgeterad intäkt för spelarförsäljningar varför den intäkten är den som kommer ha störst potentiell påverkan för att nå våra framtida mål.

Hur ska bolaget gå till väga för att öka intäkterna från spelarförsäljningar?
Sirius Fotboll behöver ha dedikerade resurser som arbetar med spelarutveckling. Detta är en omfattande verksamhet som kräver en tydlig strategi och medel för att på ett hållbart och trovärdigt sätt skapa framtida framgångar.

När kan jag börja investera?
Start kommer att vara under andra halvan av augusti och pågå under 14 dagar. Intresseanmälan kommer därför att göras under juli och början av augusti för att inte det ska bli oordning. Först till kvarn gäller.

Vad kostar det att investera?
Minimiposten kommer att vara 15 aktier, dvs 75.000:-.

Jag vill investera, vem kontaktar jag för vidare information?
Christer Abrahamsson, Klubbdirektör
christer.abrahamsson@siriusfotboll.se

Om utrymme för utdelning ges, när/hur utbetalas den?
Avstämning för utbetalningarna ska ske vid årsstämman.

När kan jag sälja/återlämna mina aktier och få det nominella värdet tillbaka?
Efter 7 år kan aktien inlösas (så länge kapital finns) till ett definierat pris om 6 000:- per aktie (120% av nominellt belopp).

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch