Sirius förstärker organisationen

? Gränslös Fotboll har blivit en stor framgång och det är nu dags att ta projektettill nästa fas, säger Sirius Fotbolls vd Ola Andersson. Den ökande arbetsinsatssom krävs har gjort att Stefan Bärlin fått en orimlig arbetsbörda. ? Det känns bra att vi gör den här förändringen, säger StefanBärlin. Det ger mig ökade möjligheter att fokusera på utvecklingen av vårasociala projekt och att mer renodla säljuppdraget för att kontakten med våra nuvarandeoch framtida samarbetspartners.Dennya tjänsten får ett något annorlunda innehåll och den person som så småningomtillträder kommer att få ett bredare ansvar som innefattar bland annatpublikdrivande aktiviteter. För mer information hänvisar vi till Pooliasrekryteringsorganisation och annonsen. 

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch