F07 gjorde sin röst hörd på Barnkonventionens dag

02082021_1627885295.jpeg

Idag, den 20 november, är det 30 år sedan konventionen om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling. Sirius Fotboll uppmärksammade Barnkonventionens dag tillsammans med barnrättsorganisationen PACS, genom att låta spelarna i Sirius F07 göra sin röst hörd i enlighet med artikel 12 i Barnkonventionen.

– Syftet är att barnen ska få känna att de får delta, att deras åsikter spelar roll och att de vuxna i föreningen lyssnar och tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker, säger Louise Hammarbäck, generalsekreterare för PACS.

Barnkonventionens artikel 12
”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Vuxna ska ta hänsyn till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad.”

Spelarna i laget fick anonymt skriva ned sina svar på tre frågor:

1. Varför spelar jag fotboll?
2. Vad gör Sirius Fotboll som är bra?
3. Vad kan Sirius Fotboll göra bättre?

Svaren räcktes sedan över till Sirius Fotbolls ordförande Ove Sjöblom, som tillsammans med övriga styrelsen ska använda sig av barnens synpunkter i sitt fortsatta arbete.

– Det var väldigt kul att få ta emot deras åsikter. Det var varierande svar, och dem ska vi ta till oss och ta med oss tillsammans med det övriga arbetet vi nu sätter igång kring Barnkonventionen. Det kan tyckas självklart, men det handlar om att skapa en trygg och bra miljö för alla barn i vår verksamhet, säger Ove Sjöblom.

Läs mer om Sirius Fotbolls samarbete med PACS här!

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch