Publikinformation inför Sirius - Norrköping: Polisen förbjuder banderoller och större flaggor på läktarna

900x700_IKS

Polistillståndet inför morgondagens match mellan Sirius och Norrköping medför att banderoller, OH-flaggor och liknande föremål inte kommer vara tillåtna på läktarna. Trots överklagan och motsägande av Sirius Fotboll i den aktuella frågan kvarstår förbudet.

Följande villkor utgör en del av det offentliga tillståndet inför onsdagens match mot IFK Norrköping:
Banderoller, OH-flaggor och liknande föremål (i form av tygstycken eller annat material) som kan användas för att underlätta maskering får föras in på arenan endast om det sker före publikinsläpp och föremålet sätts upp på läktarens framkant.

Detta villkor får som konsekvens att banderoller och större flaggor inte kommer att vara tillåtna på läktarna, förutsatt att flaggorna inte är uppsatta innan publikinsläppet en timme innan avspark samt att flaggorna är monterade på läktarens framkant.

Om det offentliga tillståndet
För att arrangera en fotbollsmatch med publik krävs ett offentligt tillstånd från Polismyndigheten (Tillståndsenheten). Arrangören, i det här fallet Sirius Fotboll, är skyldiga att följa kraven som fastställs i det offentliga tillståndet. Inför varje tillståndsansökan bjuder Sirius Fotboll in Tillståndsenheten till dialog och samverkan. I samband med det senaste avstämningsmötet diskuterades inget förbud kring banderoller, OH-flaggor och liknande föremål – det är således utan förvarning som det aktuella förbudet nu utgör ett villkor i det offentliga tillståndet.

Sirius Fotbolls ställning i frågan
Sirius Fotboll har svårt att förstå motiveringen bakom detta villkor. Som klubb har vi varit tydliga med att samverkan och dialog bör utgöra grunden för utvecklingen av våra evenemang på Studenternas. Det känns därför väldigt tråkigt att den ambitionen inte tagit fäste hos Polismyndigheten. Vår förhoppning är att det pågående arbetet, med att ta fram en modell som ersätter arbetsmodellen Villkorstrappan, landar i ett större samarbete mellan myndigheter och arrangörer där eventuella åtgärder inte sker på kollektiv basis.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch