Pehr Östberg lämnar fotbollens styrelse

Pehr Östberg har suttit i styrelsen i 14 år och berättar omen utveckling från att ha varit en ungdomsstyrelse som sålde korv på Studenternastill styrelsearbete i en förening med två representationslag i elitskiktet.? Det har varit en superkul resa men nu är det dags attlämna över till nya krafter, konstaterar Pehr. Och när kan det vara ett bättretillfälle att göra det än när vi är på topp?Årsmötet valde att inte välja en ersättare till Pehr utanistället låta valberedningen adjungera lämpliga personer under året.? Vi ser inget akut behov av att fylla den vakans somuppstår, berättar valberedningens ordförande Thomas Sonesson. Vi föreslogårsmötet en annorlunda modell där vi får förtroendet att adjungera olikapersoner till olika styrelsemöten med avsikten att säkra att rätt kompetensertillförs styrelsen på lång sikt.Då större delen av styrelsen valdes på två år vid förraårsmötet återstod bara att välja ordförande på ett år och en ledamot på två år.Valberedningens förslag var omval av Ove Sjöblom och som ledamot omval avLars-Inge Kinge.Övriga val vid årsmötet var omval av föreningens revisorGunnar Folkesson och nyval av en revisor, Simon Kyhlén. Valberedningen fickförnyat förtroende och består även under det kommande året av Thomas Sonesson,Danny Frydman och Lars-Inge Kinge.Vid årsmötet konstaterades också att klubben har en ekonomii balans. Omsättningen för 2013 var 20 miljoner kronor och underskottet intemer än 112 000 kronor, samtidigt som klubben har ett positivt eget kapitalpå dryga 40 000 kronor.Sirius fotbolls styrelse för det närmaste året består av OveSjöblom (ordförande) samt Eva Löwling, Anders Ax, Lars-Inge Kinge, PerLundquist och Gustav Sälgström. 

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch