Ove Sjöblom ny ordförande i Sirius Fotboll

Ove Sjöblom är långt ifrån nyvare sig i Sirius eller på fotbollsplanen. Han har suttit i huvudstyrelsen iflera år och har ett brinnande fotbollsintresse. I snart 15 år har han tränatungdomar i olika Uppsalalag. Dessutom har han skaffat sig en hel del erfarenhetav styrelsearbete genom ett mångårigt engagemang i DN-galans styrelse.Till vardags hittar man Ove påAhlford advokatbyrå där han är advokat med inriktning på affärsjuridik ochobeståndsrätt.? Det här känns riktigt roligt,säger Ove. Att sitta i styrelse är ett genuint lagarbete och även om det mestafungerar bra finns det alltid saker att ta itu med.Vad kan du tillföra i styrelsen?? Det finns redan mycketkompetens i styrelsen men min styrka finns främst inom organisatoriska frågoroch avtalsjuridik. Sen har jag självklart ett stort fotbollsintresse.Vad ser du som det absolut viktigaste förstyrelsen inför nästa säsong där vi har två potentiella avancemang attorganisera oss för?? Organisationen har i dag både beredskapoch kompetens för att klara ett avancemang för både herrar och damer men vimåste bli fler. Framförallt handlar det om att ge sporten möjligheten attfungera med de förändrade förutsättningar ett avancemang bär med sig.Sirius fotbolls tidigareordförande Bosse Lundquist är påtagligt nöjd med dagens val.? Nu är styrelsen fulltalig,konstaterar Bosse. Ove är en mycket bra kille med stort fotbolls- ochSiriushjärta. Han är väl förankrad både i Uppsala och i det lokalanäringslivet. 

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch