Om Sirius Fotbolls arbete för trygga och trivsamma matchevenemang på Studenternas

share-img-sirius

Som en av Uppsalas största mötesplatser, och med ett publiksnitt på över 6000 personer den här säsongen, har Sirius Fotboll och publiken på Studenternas ett gemensamt ansvar i att göra matchevenemangen till en trygg och trivsam upplevelse för samtliga besökare.

Klubbdirektör Christer Abrahamsson om den senaste tidens debatt:
– Det pågår just nu en protest kopplad till Sirius Fotbolls arbete med arrangörsavstängningar. Vad avsändaren menar med protesterna är för klubben fortfarande oklart med tanke på att det endast finns två gällande arrangörsavstängningar till Sirius Fotbolls evenemang på Studenternas. Dessa avstängningar har sin grund i våldsanvändning och utgör därmed avsteg från policyn för ordningsstörningar. Två incidenter som även är polisanmälda och nu utreds av polismyndigheten. I samband med hemmamatchen mot AIK skedde nya avsteg mot den gällande policyn, och i enlighet med fastställda rutiner samlas information nu in från berörda parter och levereras vidare till styrelsen för beslut. Dessa ärenden är dock fortfarande under utredning och inga ytterligare beslut om avstängningar är därför fastställda.

 

Om Sirius Fotbolls ansvar som eventarrangör

Sirius Fotbolls ansvar, i rollen som en av Uppsalas största eventarrangör, handlar bland annat om:

  • Föra dialog med polis och andra myndigheter för att erhålla offentliga tillstånd för evenemangen.
  • Tillsättning av personal och andra evenemangsresurser i förhållande till det offentliga tillståndet och den förväntade publiksiffran.
  • Upprättande av policys för ordningsstörningar (bland annat utifrån Svensk Elitfotbolls rekommendationer) samt utreda eventuella avsteg från ordningsreglerna.
  • Föra dialog med publiken på Studenternas, såväl stå- som sittplats.

Om policyn för ordningsstörningar
Policyn för ordningsstörningar gäller samtliga besökare på Studenternas. Policyn har sin grund i Svenska Elitfotbolls rekommendationer kring liknande dokument. Innan policyn fastställdes var den bland annat på remiss hos några Sirius Fotbolls supportergrupper (Västra Sidan och Vännerna Uppsala) som fick möjlighet att yttra sig kring den föreslagna policyn.

Skulle avsteg ske mot policyn för ordningsstörningar skapas ett ärende och en utredning sker därefter där berörd individ får yttra sig innan det slutligen fattas ett beslut av Sirius Fotbolls styrelse.

>> Ta del av policyn för ordningsstörningar.

Klubbdirektör Christer Abrahamsson om arbetet för trygga och trivsamma evenemang på Studenternas:
– Studenternas är en mötesplats för hela Uppsala, och där har vi som arrangör ett stort ansvar för att hela publiken ska känna sig välkommen samt även ett arbetsgivaransvar där vi behöver säkerställa en trygg arbetsmiljö för all evenemangspersonal. Som arrangör av offentliga evenemang är det även viktigt att göra de gällande ordningsreglerna tydliga för samtliga besökare. Därför har vi tagit fram den aktuella policyn för ordningsstörningar på inrådan av Svensk Elitfotbolls rekommendationer, samt efter en tids överläggning med flera aktörer – bland annat två av supportergrupperna som stöttar vårt lag från ståplats.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch