Om förutsättningarna på Studenternas

DJI_0073_hemsidan

Med anledning av den pågående mediala diskussionen om kioskerna på Studenternas vill Sirius Fotboll, som klubb och evenemangsarrangör, ge sin bild av situationen. Sirius Fotboll ger samtliga besökare möjlighet att utvärdera sitt arenabesök, en enkät som har genomförts kontinuerligt sedan flera säsonger tillbaka. Enkäten berör hela arenaupplevelsen och utgör en bra och viktig grund för Sirius fotboll i våra återkommande möten med arenaägare och restauratör kring vad som bör utvecklas för att förbättra besökarnas upplevelse på plats.

Förutom kontinuerliga kundundersökningar har Sirius Fotboll även möten med arenaägaren kring andra utvecklingsområden. Studenternas är ännu inte hundra procent färdigställd, arbeten pågår både inne på arenan och på ytorna runtom. Som hyrestagare har Sirius Fotboll möjlighet att bidra i diskussioner om utvecklingen, men som evenemangsarrangör behöver klubben kontinuerligt anpassa sig utifrån de rådande förutsättningarna.

Om förutsättningar som eventarrangör på Studenternas

– Sirius Fotboll är i grunden otroligt glada över det nya Studenternas. Det har inneburit ett lyft både för vår sportsliga verksamhet samt för evenemanget i sin helhet. Däremot finns det uppenbara försvårande omständigheter med arenan som återkommande påverkar besökarens upplevelse negativt. Detta vet vi då vi har genomfört kundundersökningar efter varje genomförd match under flera års tid. Resultaten av dessa undersökningar har hela tiden delats med både arenaägare samt restauratör. Den främsta, och mest återkommande punkten, är förutsättningarna för kioskerna som idag inte är förberedda för att hantera det antal besökare som arenan tillåter. Utöver att det inte är tillräckligt med kiosker så är inte de befintliga kioskerna förberedda för den verksamhet de är byggda för. Ett av flera exempel på detta är att det inte finns rinnande vatten draget till kioskerna. Vi anser därför att det är rimligt att arenaägaren tar åt sig av den återkommande kritiken rörande arenan och ser till att färdigställa den så att den tänkta verksamheten den är byggd för går att genomföra för att säkerhetsställa att besökarnas helhetsupplevelse är positiv, säger Christer Abrahamsson, klubbdirektör, Sirius Fotboll.

Om enkätsvaren

– Vi arbetar aktivt med att utveckla våra evenemang på Studenternas. Det arbetet innebär bland annat att vi följer upp den enkät som går ut till besökarna och bjuder in till utvecklingsmöten efter varje match. Vi har en tydlig agenda med punkter som både organisationen och besökarna framfört med ambitionen om att förbättra helhetsupplevelsen – men i dialogen med arenaägaren upplever vi att sakfrågorna som förekommer i det här diskussionerna inte behandlas trots att både vi och besökarna kommit med konkreta åtgärdsförslag. Detta skulle exempelvis kunna handla om utvecklingen av kioskerna, färdigställande av ytorna runtom arenan samt möjlighet till biljettköp för hemmasupportrar. Vår ambition är att våra besökare ska få en så bra helhetsupplevelse som möjligt i samband med våra hemmamatcher, säger Linus Wallén, evenemangsansvarig, Sirius Fotboll.

Omslagsbild: Arkivbild från hösten 2022, där arenatorget fortfarande är under uppbyggnad.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch