Om försäljningen av preferensaktier i Sirius Marknad & Invest AB

share-img-sirius

Hösten 2019 påbörjades en försäljning av preferensaktier i Sirius Fotboll Marknad & Invest AB. Föreningen IK Sirius FK är 100% intakt och äger 93,6% av aktierna i Sirius Fotboll Marknad & Invest AB.

När Sirius Marknad & Invest påbörjade försäljningen av preferensaktier 2019 exkluderades ingen i enlighet med våra värderingar om att alla ska få vara med. Erbjudandet gällde både privatpersoner och företag. Försäljningen avslutades 2021 och därefter innehar IK Sirius FK 93,6% av rösterna, vilket är en stor majoritet och ingen risk för extern påverkan i klubbens beslut.

För IK Sirius FK och Sirius Fotboll Marknad & Invest är transparens viktigt och något som präglar vår organisation både internt och externt. Däremot kan vi inte uttala oss om tredje part med respekt för privatpersoners och företags integritet. Vårt förhållningssätt är att frågor till enskilda personer och företag bör riktas direkt till den det berör.

Beslutanderätt och mandat

IK Sirius FK har inte sålt ut beslutanderätt eller mandat. Föreningen IK Sirius FK är intakt och försäljningen av preferensaktierna gäller aktiebolaget Sirius Fotboll Marknad & Invest. Föreningen IK Sirius FK äger 93,6% av aktierna i Sirius Fotboll Marknad & Invest AB.

IK Sirius Fotbolls styrelse är helt oberoende och självstyrande i sina beslut. Styrelsen är tillsatt av medlemmarna på årsstämman.

Vad är en preferensaktie?

En preferensaktie ger en tiondels röst jämfört med stamaktier. Skillnaden mellan en preferensaktie och en stamaktie är att ägaren av en preferensaktie får en på förhand fastställd utdelning, därav att de heter ”preferens”. Preferensaktierna ger inte rätt till någon högre utdelning än den som fastställts. Utdelningen är baserad på intäkter från spelarförsäljning.

Syftet med försäljningen

Syftet med preferensaktieförsäljningen var att över tid ge Sirius Fotboll möjligheten att stå på egna ben och etablera sig som elitlag. Pengarna har därav investerats i verksamhetens intäktsinbringande aktiviteter. Sirius Fotboll är nu i en position där vi finansieras av våra egna aktiviteter och därför finns det inte några mer planerade försäljningar av preferensaktier.

Föreningen och aktiebolaget

Aktiebolaget är ett dotterbolag till föreningen och det är samma styrelse i föreningen och i aktiebolaget. Genom att bolagisera den kommersiella delen av föreningen skapades en investeringsprodukt som ger avkastning på intäkter som verksamhetens ekonomiska satsningar genererar.

De tre absolut viktigaste intäkterna för en allsvensk klubb är reklam och sponsring (24%), publik och matchintäkter (22%) och spelarförsäljningar (20%) enligt statistik från Svenska Fotbollförbundet. IK Sirius Fotboll Marknad & Invest AB arbetar med att utveckla och öka dessa intäkter.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch