Nytt i styrelsen efter årsmötet

  • App
01082021_1627856670.jpeg

På torsdagskvällen höll IK Sirius Fotbollsklubb årsmöte i Muninhuset i Uppsala, och förutom många frågor från engagerade medlemmar blev det också en rockad i styrelsen.

Vid torsdagens årsmöte avslutade Gustav Sälgström sitt mångåriga engagemang i Sirius Fotbolls styrelse. Han avtackades med applåder från de samlade medlemmarna och blommor från Sirius ordförande Ove Sjöblom.

– Det är tråkigt, Gustav har bidragit mycket med stor kunskap och engagemang, men han är i en ny fas i livet och har tagit det här beslutet, säger Ove Sjöblom.

Sjöblom själv blev av årsmötet omvald som ordförande på ytterligare ett år, och omvalda som ledamöter på två år blev Lars-Inge Kinge och Mattias Sjunnesson. Därutöver har Fredrik Granting och Eva Löwling ett år kvar på sina mandat.

Nyinvald i styrelsen på ett tvåårigt mandat blev Anne Ågren, till vardags regionchef för Nordea i Uppsala, som dock fått förhinder och inte kunde delta vid årsmötet.

– Vi hade talat om för valberedningen att vi behövde ny ekonomisk kompetens i styrelsen och Anne bidrar som utbildad ekonom och regionchef på Nordea just med den kompetensen, så det känns jättebra, säger Ove Sjöblom.

Årsredovisningen för 2017 presenterades, med en omsättning på knappt 48 miljoner kronor (en ökning från 32 miljoner 2016) och ett plusresultat på drygt 300 000 kronor. Det egna kapitalet ökade till strax över 1 miljon kronor.

Vissa utgiftsposter blev större än väntat och kostnadsbudgeten överskreds därmed något, men överträffade förväntningarna gjorde också intäkterna vilket ledde till det plusresultat som presenterades. En av anledningarna till detta var intäkterna från försäljningen av Kingsley Sarfo.

– Det var ett väldigt bra årsmöte, med engagerade deltagare som ställde många bra frågor kring årsredovisningen. Jag tycker att vi fick förklarat det vi ville kring resultatet, orsakerna till vissa kostnadsökningar och hur vi ser på framtiden, säger Ove Sjöblom.

Årsredovisningen för 2017 finns nu att ladda ned i Dokumentbanken.

På bilden: Gustav Sälgström och Ove Sjöblom

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch