Ny organisation skapar vinnare

01082021_1627814755.png

Med den nya organisationen vill Sirius Fotboll skapa en tydlighet och samverkan mellan dam, akademi, ungdom och skola. Inspirationen kommer bland annat från andra elitklubbar som bedriver sin verksamhet på ett liknande sätt.

– Den organisationsförändring vi nu genomför ska ge ökad tydlighet och samverkan mellan våra olika verksamhetsgrenar, säger Sirius Fotbolls ordförande Ove Sjöblom. Vi är övertygade om att det i sin tur leder till ett bättre och effektivare utnyttjande av föreningens samlade resurser och kompetens och att det dessutom ska stärka föreningskänslan.

Akademichefen Olle Andersson får en ny roll som samordnare och övergripande ansvarig för den nya avdelningen. Där ingår fyra helt självstyrande enheter i form av Sirius Dam under Fredrik Bernhardsson, ungdom under nytillträdde Mattias Sjunnesson och skolverksamheten med Conny Sveijer som ansvarig. Det fjärde benet, Akademin, har ännu ingen ansvarig och under en övergångsperiod behåller Olle Andersson ansvaret för verksamheten.

– Det är en spännande och välbehövlig organisationsförändring som möjliggör samverkan, ökar effektiviteten och tillvaratar den befintliga kompetensen i klubben på ett bättre sätt, säger Olle Andersson.

Förändringen innebär en kraftsamling som är tänkt att ge de ingående verksamheterna bättre tillgång till ett bredare utbud av kunnande och resurser. Sirius Dam får till exempel tillgång till all den kompetens som finns i akademin.

Damernas huvudtränare Fredrik Bernhardsson ser ett antal fördelar med den nya organisationen.

– En klart positiv förändring på många sätt. De uppenbara fördelarna är att vi kan dra nytta av föreningens resurser. Samma koncept och personer för målvakts- och fysträning till exempel. Dessutom får vi en tätare samverkan i och med att vi träffas nära nog dagligen och kan utbyta erfarenheter. En win-win-situation som jag ser det.

Samtliga ansvariga har det fulla ansvaret för sin egen verksamhet, från budget till genomförande och i ett gemensamt råd bestående av de fyra verksamhetsansvariga och samordnaren kan de också hitta lösningar och samarbetsformer som kan återanvändas på ett resurseffektivt sätt.

Den nya organisationen är tänkt att träda i kraft redan den 1 mars.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch