Mattias Sjunnesson ny ungdomsansvarig

01082021_1627814741.png

”Jag vill inte tala om för andra vad de inte ska göra.” Orden är Mattias Sjunnessons, som nu går in i rollen som ungdomsansvarig i Sirius Fotbolls nya organisation.

Mattias har inga planer på att kliva in i sin nya roll som en bestämmare. Tvärtom betonar han vikten av samverkan.

– Jag är nog en väldigt bra genomförare. Däremot behöver det inte vara mina idéer som genomförs. Huvudsaken är att det är bra förslag som för verksamheten framåt. Då har jag absolut inga problem att genomföra andras förslag och idéer. Jag tycker det är roligare att göra bra saker tillsammans med andra.

Han betonar att Sirius både stora och breda ungdomsverksamhet behöver tas om hand för att skapa en optimerad organisation som alla kan trivas i och bekänna sig till.

– Jag tror det är viktigt att inte underskatta hur viktig ungdomsverksamheten är för all annan verksamhet i föreningen. Därför ser jag det som en prioriterad uppgift att skapa en klubbkänsla hela vägen ut hos alla som lägger ner tid och arbete på kvällar och helger. Att vi tillsammans hittar fram till en vilja och ett engagemang för att åstadkomma något bra.

Ett sätt att öka engagemanget är att få en bredare representation i ungdomsråd som kom till för ungefär ett och ett halvt år sedan. Där vill Mattias se alla åldersgrupper aktiva och han ser möjligheter att därigenom korta ner beslutsvägarna och få igång en positiv dialog.

Mattias är själv ledare för ett av Sirius ungdomslag och har utöver basutbildning inom idrotten en gedigen utbildnings- och erfarenhetsbakgrund från 25 år av startup- och företagsutveckling inom näringslivet.

– Det ger mig en bra plattform. Ingen kan dock räkna med att kunna allt så jag vill gärna omge mig med personer som kompletterar mina kunskaper, eller har ett intresse för att skaffa sig en bredare kompetens.  Modellen att låta alla involverade i verksamheten få känna delaktighet i utvecklingen skiljer sig inte speciellt mycket mellan ett företag eller en förening. Det gäller bara att skapa kommunikationsytorna för detta och det är jag väldigt bra på.

 

Bilden: Mattias Sjunnesson (t.h.) i samspråk med Sirius Fotbolls ungdomskonsulent Pelle Forsberg.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch