Kallelse till årsmöte i IK Sirius FK 14 mars 2023

Medlemsmöte_omslag

Medlemmar i IK Sirius Fotbollsklubb inbjuds härmed till föreningens årsmöte för 2023. Mötet äger rum den 14 mars och vi träffas återigen i VIP-restaurangen på Studenternas.

Årsmöte 2023
Datum:
14 mars.
Plats: VIP-restaurangen på Studenternas (Ingång E).
Tid: Mötet startar kl.18:00.

Dagordning
Förslag på dagordning för mötet finns nu att ladda ner i Dokumentbanken.

Rösträtt
Rösträtt på årsmötet har medlemmar som senast sex veckor innan årsmötet erlagt medlemsavgift, det vill säga senast den 31 januari 2023.

Motionsförslag
Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari 2023 och skickas per mejl till kontakt@siriusfotboll.se.

Handlingar tillgängliga från och med 7 mars
Samtliga handlingar till årsmötet kommer att vara tillgängliga på siriusfotboll.se och på Sportkontoret (Sportfältsvägen 3) från och med den 7 mars.

Bli medlem och få rösträtt på mötet
Du kan bli medlem i Sirius Fotboll via siriusfotboll.se/medlem

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch