Kallelse till årsmöte i IK Sirius FK 12 mars

Medlemmar i IK Sirius Fotbollsklubb inbjuds härmed till föreningens årsmöte för 2019.

Mötet går av stapeln tisdagen den 12 mars klockan 19.00 och hålls i Sirius Fotbolls lokaler på Sportfältsvägen 3 i Uppsala.

Motioner från medlemmar skall vara föreningen tillhanda senast den 22 februari och skickas per mejl till kontakt@siriusfotboll.se.

Rösträtt på årsmötet har medlemmar som senast sex veckor innan årsmötet erlagt medlemsavgift, dvs senast den 28 januari 2019.

>> Ärendeförteckning Årsmöte 12 mars 2019

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch