Kallelse till årsmöte IK Sirius Fotbollsklubb

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 21 dagar före årsmötet.Årsmöteshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på kansliet, Seminariegatan 33H, 7 dagar före årsmötet.Fullständig kallelse och dagordning finns att ladda ner i vår Dokumentbank

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch