IK Sirius Akademi inför 2012

Detta leder till att vi behöver arbeta igenom ett antal frågeställningar och i skrivande stund arbetar vi med att dimensionera akademin inför 2012:Hur många spelare ska det finnas plats för i akademin?Hur många årskullar ska finnas i akademin?Vilka årskullar ska finnas i akademin?Hur många spelare kommer att lämna akademin (till seniorverksamhet)Vilken instruktörstäthet & kompetens behöver vi ha för att nå målen?Nästa steg som ska arbetas igenom vecka 41-43 är;Uppdatering av Spelarutbildningsplan (Utbildningsinnehåll)Individuella utvecklingsplaner för spelare (ledare)Värdegrund & gemensamma arbetsmetoder i akademinRekryteringsstrategier (spelare & ledare)Tidigast vecka 45 kommer eventuell rekrytering till akademin att kunna starta om vi gör bedömningen att vi har plats för fler spelare. Innan eventuell rekrytering startar kommer vi att leverera via www.siriusfotboll.se:Vad vi erbjuder dig som spelare i akademin.Vilka krav som gäller för dig som spelare i akademin.Vilka fotbollsmässiga kvaliteter vi söker i akademin. Vilka fysiska kvaliteter vi söker i akademin.Hur rekryteringen kommer att gå till (match, träning, fysisk test, etc)Mer och detaljerad information kommer under oktober (vecka 43) och har ni frågor och/eller synpunkter på verksamheten är ni välkomna att ta en kontakt.FotbollshälsningarIK Sirius AkademiOlle AnderssonAkademichefolle.andersson@siriusfotboll.se www.siriusfotboll.se

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch