Gunnar Källsten lämnar uppdraget som sportchef

? Detär svårt att få två heltidsjobb att gå ihop, säger Gunnar. Under det kommandeåret kommer mitt andra arbete att medföra en ökad arbetsbörda och mångaresor, både inom och utom landet, och det gör det omöjligt att fortsättaarbetet som damernas sportchef. Det ärännu långt ifrån säkert om Gunnar lämnar Sirius definitivt, om det blir ettettårigt break eller om han finns kvar i verksamheten i mindre omfattning.? Mitt andraarbete kommer att kräva det mesta av min tid från den första november och ettår framåt men sedan får vi se. Det är fortfarande mycket att göra innan Siriushar en fungerande damsektion i alla led och det är möjligt att jag kan ha enroll där. Jag diskuterar med Sirius om att under 2014 fortsätta jobba medverksamhetsutveckling, men vi får återkomma om det. Gunnarsval har inte varit helt lätt. ? Jaghar varit med länge och fått se både verksamheten och truppen utvecklas och tastora steg framåt, säger Gunnar. Det finns en väldigt fin gemenskap i idrottenoch det är en förmån att få jobba med alla professionella spelare och ledare,både i Sirius och i andra klubbar. Det är klart att jag kommer att sakna det!Arbetsuppgifternakommer att hanteras av en arbetsgrupp bestående av Mats Wolgers (som också fårrollen som koordinator), Ola Andersson, Ove Sjöblom och Gunnar Källsten tillsden nya organisationen är på plats.? Det ärtråkigt att Gunnar lämnar oss, hans arbete har varit viktigt för uppbyggnadenav damfotbollen i Sirius, säger Sirius fotbolls VD Ola Andersson. Vi för somsagt diskussioner om hur Gunnar kan fortsätta bidra i den omfattning hans andraarbete tillåter, men jag har full förståelse för hans val och jag önskar honomall lycka.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch