Förslag om framtida arena presenterat av kommunen

01082021_1627810438.jpeg

Den politiska majoriteten i Uppsala kommun presenterade under en pressträff på tisdagen sitt förslag för en framtida fotbollsarena på platsen för dagens Studenternas IP.

Arenan planeras ha konstgräs som underlag, med plats för mellan 8000 och 10000 åskådare beroende på antalet ståplatser, något som ska kunna korrigeras efter behov. Den byggs i etapper med start 2017 och planeras stå helt klar år 2020.

– Det är ett i grunden ganska positivt förslag. Vad gäller den planerade publikkapaciteten, med möjlighet att ta in uppemot 10 000 åskådare, anser jag att man lyssnat på våra synpunkter. Däremot är jag lite orolig för ombyggnadstiden som kommer att uppgå till tre och ett halvt år, de svårigheter med logistik och stora publikflöden som kan uppstå under denna period och det dispensförfarande som följer, säger Sirius VD Ola Andersson, och fortsätter:
– Dialogen vi haft med Sportfastigheter i frågan har varit god, och den kommer att fortsätta att växa. Det viktiga nu är att det kommer ett beslut i kommunstyrelsen under hösten, annars får vi problem redan 2016.

Angående spelunderlaget på den nya arenan säger Ola Andersson såhär:
– I den bästa av världar hade vi velat spela på gräs, men att arenan har konstgräs som underlag har varit en förutsättning för att den över huvud taget ska bli av, då den måste vara till för fler aktörer för att ha ekonomisk bäring, och det är inte ett beslut som Sirius Fotboll har tagit.

IK Sirius Fotbolls grundprinciper för en ny arena behandlades i den skrivelse som lämnades in till kommunstyrelsen under gårdagen och kan laddas ned i pdf-format här.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch