Elitfotbollen överens om att införa gemensam uppförandekod

Uppförandekoden kommer att bestå av fyra delar:1. Regelverk/värdegrund: Hur spelare, tränare och ledare ska uppträda och vilka värderingar som elitfotbollen gemensamt skall upprätthålla.2. Utbildning: Alla spelare, tränare och ledare i de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan ? även ungdomslagen ? ska genomgå utbildning inom bland annat områdena värdegrund och uppträdande.3. Extern revision: En extern aktör anlitas för att kontinuerligt utvärdera att den gemensamma uppförandekoden efterföljs av alla inblandade.4. Sanktionssystem: Framtagande av ett tydligt regelverk för att hantera eventuella avvikelser från uppförandekoden. Både klubbinterna sanktioner, samt sanktioner från SEF kan vara aktuella.Lars-Christer Olsson, ordförande i Föreningen Svensk Elitfotboll, säger:? Det är ett historiskt viktigt beslut att göra detta gemensamt. All förändring börjar inifrån, och med de problem som finns runt fotbollen är det ändå med oss själva vi måste börja. Detta system ger oss en stark värdegrund att stå på och behövs för att få till en beteendeförändring inom fotbollen, inifrån och ut. Med uppförandekoden får vi en viktig gemensam plattform att stå på.Elitfotbollens uppförandekod är ytterligare en del i utvecklingsarbetet för att göra Allsvenskan till Nordens bästa liga, drivet av Föreningen Svensk Elitfotboll på uppdrag av de 32 elitklubbarna.? Syfte och mål är att skapa välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla matcharrangemang på moderna arenor. Det fungerar redan på de flesta av våra 480 arrangemang, men tyvärr inte på alla. Säkerhetsarbetet i samarbete med Svenska Fotbollförbundet, supporterseminarier, dialog med supporterorganisationer som SFSU, arbete med våra SLO, Supporter Liaison Officers, och framtagandet av en gemensam evenemangsstrategi tillsammans med polisen är andra exempel på det omfattande arbete vi redan satt i verket, säger Mats Enquist, generalsekreterare i SEF.Elitfotbollens uppförandekod kommer att slutföras under sommaren och presenteras för underskrift av alla berörda klubbar i Allsvenskan och Superettan på en presskonferens den 27 augusti.Källa: Pressmeddelande från Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF)Om SEFFöreningen Svensk Elitfotboll är en intresseorganisation för de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Uppdraget är att driva utvecklingen av den nationella herrelitfotbollen; sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.  

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch