Damorganisationen under förändring

Sirius Dam fortsätter arbetet med etableringen av ettelitlag som på sikt nå ska Damallsvenskan, med hjälp av lokala spelare. Därförkommer man inför nästa säsong att se över hela organisationenkring Elitettanlaget. Det har också inletts ett arbete med att se över F19-verksamheten ochhur Sirius roll i den framtida uppländska talangutvecklingen ska se ut. Som ettled i utvecklingen kommer klubben att införa lärlingskontrakt för unga spelarekopplade till damlaget.? Vi vill stärka Damelitfotbollen i Uppsala och Upplandoch jobba för att skapa bättre förutsättningar och en stark plattform för attkunna verka på lång sikt på högsta elitnivå, berättar Mats Wolgers. Den organisation som nu sätts, i form av en kommitté, harfokus på att skapa resurser, såväl sportsligt, organisatoriskt som finansiellt föratt på sikt göra damfotbollen i Sirius Fotboll starkare. ? I dagsläget har vi inte en damorganisation färdig men attvi jobbar med att sätta den så snart som möjligt, säger Mats Wolgers.Den nuvarande organisationen kring damlaget kommer attgenomgå förändringar, bland annat genom att det anställs en huvudtränare påheltid. Den personen kommer även att ansvara för en del av framtidsfrågornakring Damelitverksamheten. Kommittén räknar med att presentera ett namninom ett par veckor. 

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch