Dagordning vid IK Sirius FKs extra möte den 18 september 2012

Platsen för det extra mötet är Svenssons Bakficka på Sysslomansgatan 15, klockan 18.00 den 18:e september.1.     Upprop och fastställande av röstlängd.2.     Fråga om mötet har utlysts på ett stadgeenligt sätt.3.     Fastställande av dagordning för årsmötet.4.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.5.     Val av två personer som- vid begärda omröstningar ska fungera som rösträknare- jämte årsmötesordföranden ska justera årsmötesprotokollet.6.     Val av ordförande med förordnade till nästa ordinarieårsmöte7.     Val av två revisorssuppleanter8.     Fråga om ändring av klubbens stadgar. Stadsfästelse avårsmötets beslut i mars 2012.9.     Mötet avslutasHär kan du hämta dagordningen som worddokument

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch