Byggconstruct fortsätter som Huvudpartner till Sirius Fotboll

01082021_1627855383.jpeg

Byggconstruct var som Huvudpartner under den gångna säsongen en av Sirius största samarbetsparners, och det samarbetet kommer nu att fortsätta. Partnerna har i dagarna tecknat ett nytt samarbetsavtal som gör Byggconstruct till fortsatt Huvudpartner under de närmaste två åren. Sirius Foboll är glada över att kunna fortsätta bygga på samarbetet med en viktig partner även på längre sikt, vilket skapar förutsättningar för en långsiktigt stabil verksamhet.

Pär Karlsson, Vd Byggconstruct AB:
– Vår ambition är att fortsätta att utveckla Uppsala med omnejd på de sätt vi kan. Vi bygger och renoverar skolor, sjukhus och miljonprogrammets bostäder. Vi gör det så miljömässigt och energieffektivt vi kan. Det ska vara attraktivt att bo i Uppsala, och Sirius gör vardagen roligare och sammanhållningen starkare, vilket alla kan se t.ex. vid de evenemang Sirius skapar.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch