Bitarna faller på plats för IK Uppsala Fotboll

01082021_1627849520.png

Till årsskiftet ska som bekant Sirius Dam bli en egen förening med namnet IK Uppsala Fotboll. Det är kort om tid men bitarna faller på plats i ett rasande tempo.

Under sommaren blev Fredrik Bernhardsson uppvaktad av några personer som vill stärka och utveckla damfotbollen i Uppsala. Fredrik lockades av deras funderingar på en egen förening baserad på Sirius damlag, och därmed var bollen i rullning.

– Det är ett inspirerande koncept där vi inte behöver konkurrera med andra lag om resurserna, på det sätt vi gjort under Sirius paraply, säger Fredrik. Det finns naturligtvis många fördelar med att befinna sig i en organisation med en etablerad och erfaren organisation men det är också väldigt spännande att få vara med och bygga upp en ny förening helt från grunden.

Fredrik är entusiastisk inför bildandet av den nya föreningen.

– Jag har förmånen att få arbeta med en spännande mix av människor som tillför både kunskap och nya idéer, från både näringsliv och idrottsrörelsen.

Under förra veckan tillsattes en styrelse och föreningen bildades formellt. Alla nödvändiga handlingar är insända till Svenska Fotbollsförbundet och till skatteverket. Från förbundet har man också fått ett preliminärt ok för att ta över Sirius plats i Elitettan om det extra årsmötet den 19 december tillstyrker att det sker.

– Det är egentligen det årsmötet går ut på, berättar Fredrik Bernhardsson. Sirius Fotbolls styrelse är positiva till att det sker och nu ligger alltså beslutet hos medlemmarna och jag hoppas att de går på Sirius Fotbolls styrelses förslag till beslut.

I styrelsen för den nya föreningen sitter ledamöterna Perra Hansson, Helen Åsbrink, Mikael Lyckberg och Fredrik Mattson. Ordförande är Linda Zillén. Styrelsen arbetar just nu med två huvudspår, dels att säkra ekonomin för 2017 och dels med marknadsföring och partnerskap. Intresset från både näringsliv och privatpersoner är stort och många vill bidra både ekonomiskt och med sin erfarenhet.

– Jag gick direkt igång på det starka fokus och viljan att göra en seriös elitsatsning och att få vara med och möjliggöra den satsningen, berättar ordföranden Linda Zillén på frågan om varför hon valde att engagera sig i den nya föreningen.  Vi har fått till en väldigt bra mix av kompetenser i styrelsen och organisationen med bland annat juridiskt, sportsligt och kommunalt kunnande.

Linda Zillén kom in i föreningen från näringslivshållet och har axlat ett stort ansvar bland annat i dialogen med affärspartner, förhandlingar om material och träningsmöjligheter. Hon talar mycket om sin tro på den nya föreningen och spelarna engagemang.

– Det finns så mycket bra och positiv energi överallt. Det här är en otroligt spännande utmaning som jag tror starkt på.

Tillsammans med laget har Fredrik Bernhardsson gjort ett jättearbete där man bland annat arbetat fram en gemensam värdegrund och utvärderat tiden i Sirius, för att kunna ta med sig de erfarenheterna in i den nya föreningen.

I och med att styrelsen nu bildats och sköter det operativa arbetet med att skapa förutsättningar för verksamheten har Fredrik Bernhardsson åter kunnat fokusera på det sportsliga. Till sin hjälp har han en sportkommitté där Perra Hansson, Mats Wolgers och Mikaela Björklund ingår.

– De tillför väldigt mycket erfarenhet och idéer och lagbygget är en bra bit på väg redan.

Återstår då frågan var den nya föreningen vill slå ner sina bopålar.

– Vi vill träna och spela på Österängen och hoppas på ett bra samarbete med kommunen för att skapa förutsättningar för det på bästa sätt.

En av de viktigare pusselbitarna för bildandet av den nya föreningen, ett ja från det årsmöte som ska hållas den 19:e december, är alltså ännu inte lagd men Sirius Fotbolls ordförande Ove Sjöblom ser ändå positivt på det arbete som pågår.

– Det är bra att de arbetar så hårt och fokuserat på att skapa en dedicerad organisation, säger Ove. På det sättet kommer allt att vara väl förberett för att sjösätta den nya föreningen vid årsskiftet om årsmötet då gett sitt godkännande. Vi för också diskussioner med den nya organisationen om hur vi från Sirius sida kan stötta föreningen initialt, till exempel administrativt.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch