Barnkonventionens dag tillsammans med F07

02082021_1627887018.jpeg

Den 20 november är det födelsedag för FN:s konvention om barnets rättigheter. Sirius Fotboll uppmärksammade detta tillsammans med barnrättsorganisationen PACS genom att låta spelarna i Sirius F07 göra sin röst hörd i enlighet med artikel 12 i Barnkonventionen. Som många andra möten nu för tiden genomfördes träffen digitalt. 

Barnkonventionens artikel 12:
”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Vuxna ska ta hänsyn till barnets åsikter utifrån barnets ålder och mognad”.

Lise Hiltunen, samtalsledare från PACS, om firandet: 
– Den här gången fick vi testa på att träffas digitalt, och det fungerade minst lika bra som förra året när vi sågs allihopa i Anders Diös-hallen. Syftet med övningen är att spelarna ska få känna att de får delta, att deras åsikter spelar roll och att de vuxna i föreningen lyssnar och tar hänsyn till vad barnen tycker och tänker. 

Firandet och övningen som genomfördes
Spelarna i laget fick anonymt skriva ned sina svar och diskutera frågeställningen: ”Vad behöver en fotbollsspelare för att må bra på träningar?”.

Svaren kommer nu att sammanställas och delas vidare till Sirius Fotbolls klubbdirektör Christer Abrahamsson, som tillsammans med klubbledningen ska använda sig av barnens synpunkter i sitt fortsatta arbete.
 Det är viktigt att vi säkerhetsställer att vårt samarbete med Pacs, i syfte att inkorporera barnkonventionens artiklar i föreningen, fortsätter trots att vi inte kan ses allihopa på samma plats. Det ska bli spännande att ta del av spelarnas åsikter som är en mycket viktig del av klubbens utveckling,  säger Christer Abrahamsson.

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch