Årsmötesbeslut om stjärnan

Historia_2022_IKS

Inför årsmötet i IK Sirius (alliansmoderföreningen) inkom en motion om att den gula stjärnan ska vara tillåten på matchtröjans bröst. Årsmötet beslutade att bifalla förslaget enligt nedan.

Den gula stjärnan ska vara tillåten på matchtröjans bröst, samt att uppdra till IK Sirius styrelse att uppdatera den nu gällande grafiska profilen under kvartal två 2024 för att den gula stjärnan ska kunna börja användas och för att det ska finnas tydliga riktlinjer för hur stjärnan får användas.

Historik

Den gula stjärnan utgör en stor del av Sirius klubbhistoria. Innan säsongen 2005 var den en vital del av klubbens matchställ. Placeringen, utformningen och storleken har varierat, men den gula stjärnan har tidigare figurerat på matchtröjorna oavsett årgång och serietillhörighet. Till följd av en uppdatering och modernisering av den visuella identiteten försvann stjärnan från bröstet efter säsongen 2005, och det nuvarande klubbmärket tog istället plats på matchställen.

I den nuvarande grafiska profilen för IK Sirius finns inga angivna användningsområden för den gula stjärnan eller historiskt anspelande klubbmärken.

Historia_2022_IKS_1x1

Jakob Voelkerling Persson under matchen mot BK Häcken den 22 augusti 2022 då stjärnan tillfälligt återinfördes på bröstet i samband med 115-årsfirandet.

 

IK Sirius grafiska profil

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch