Gränslös Fotboll – äras de som äras bör

01082021_1627804573.png

Utan våra ideella samarbetspartner hade Gränslös Fotboll inte blivit den stora framgång som det nu är. Därför vill vi berätta mer om våra vänner i TRIS, Procyon BK, Mittpunkten och Fyrisgården, som driver de olika delprojekten Ronjabollen, Nattfotbollen och Fyrisbollen.

Gränslös Fotboll är en stor framgång. Men Sirius Fotboll kan inte ta åt sig hela äran. Förutom de samarbetspartners som gör projektet ekonomiskt hållbart så har vi flera samarbetspartner som ger av sin tid och sin kunskap för att ge barn och ungdomar i resursfattiga miljöer en meningsfull fritid.

– Så är det, säger Stefan Bärlin som är ansvarig för Gränslös Fotboll på Sirius Fotboll. Utan dessa dedicerade människor och ideella organisationer skulle det vara mycket svårt att driva projektet framgångsrikt.

Ett av delprojekten i Gränslös Fotboll är Ronjabollen där TRIS (tjejers rätt i samhället) är en viktig aktör. Ronjabollen riktar sig till flickor som har och lever med begränsningar hemifrån som hindrar dem att delta i fritidssysslor efter skoltid. När alla är samlade låser man dörren för anhöriga eller andra som kan störa verksamheten och spelar fotboll i avspänd miljö. Sirius damlag är tränare under aktiviteterna och TRIS erbjuder samtal för de flickor och tjejer som behöver samtala med en socionom. Alla som är med i Ronjabollen har en mentor från Sirius damlag.

– Jag brukar säga att för de här tjejerna handlar det inte om att få tillgång till en meningsfull fritid utan att de överhuvudtaget ska få en fritid, säger Ronjabollens projektledare Sevana Bergström som tidigare var engagerad i just TRIS. Med Ronjabollen ger vi dem just detta.

Fotbollsklubben Procyon BK och Mittpunkten är båda involverade i Nattfotbollen som sakta men säkert utvidgas till fler av Uppsala områden.

– Vi är jätteglada att vi får vara med i Gränslös Fotboll, säger Walter Gonzalez som är fotbollsansvarig i Stenhagenbaserade Procyon BK, som ansvarar för Nattfotbollen i området.

Walter berättar att projektet passar väldigt bra med hur Procyon bedriver sin verksamhet och eftersom klubben inte har daglig verksamhet så är Nattfotbollen ett bra tillfälle för de som vill spela mer fotboll.

– Stenhagen är en fantastisk plats och Nattfotbollen har hjälpt till att göra den ännu mer fantastisk.

Mittpunkten som driver verksamheterna i både Gottsunda och Gränby är en ideell förening som syftar till att engagera ungdomar i Uppsala med omnejd.

Initiativet till Mittpunkten kom från ungdomarna själva, berättar Mejsam Abdulla som såg till att föreningen bildades. Ungdomarna ville mer än att bara spela fotboll. Till exempel att ordna grillkvällar, ordna TV-spelsturneringar eller rent av arrangera resor.

– Vi hoppas att föreningens arbete ska skapa ett förtroende för ungdomarna och att de på det här sättet kan nå ut till näringslivet och samhället på ett bättre sätt, säger Mejsam.

– För oss på Fyrisgården startade det med Petter Hansson, berättar Ulrica Backlund, verksamhetsutvecklare och biträdande verksamhetschef på Fyrisgården som är huvudansvarigt för Fyrisbollen. Petter arbetar hos oss och när vi diskuterade önskemål från våra ungdomar så föll det sig naturligt – med Petters bakgrund – att vi ska erbjuda fotboll.

Ulrica berättar att Fyrisgårdens tanke är att vilken aktivitet som än erbjuds så ska det göras med kvalitet.

– Vi har jobbat så länge med ungdomar med funktionsnedsättning att vi har lärt oss mycket om vad de vill ha, säger Ulrica. De vill tillhöra en vanlig förening och samarbetet med Sirius Fotboll sätter utan tvekan en sådan kvalitetsstämpel på Fyrisbollen. Med vårt stora kontaktnät når vi dessutom väldigt många.

Faktaruta:

TRIS står för tjejers rätt i samhället och är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck, något som främst drabbar unga kvinnor.

Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter för alla. Verksamheten grundades redan 1941 och vänder sig till hela Uppsala kommun. Utgångspunkten för verksamheten är att goda möten och stimulerande fritid berikar människor, och att alla människor har något att ge andra. Fyrisgården har en rad olika verksamheter för människor i alla åldrar, med och utan funktionsnedsättning.

Föreningen Mittpunkten är en ideell förening för ungdomar i Uppsala med omnejd. Målet är att sysselsätta ungdomar och ge dem möjligheter att utvecklas.

Foto: UNT och Peter Bohlin, PEBO-foto

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch