Allmänna villkor

Integritetspolicy

Integritetspolicy

När du delar med dig av dina personuppgifter till Sirius Fotboll gör du förmodligen det för att du ska delta i vår verksamhet, beställa från oss, eller ingå medlemskap, och då har du också rätt att veta hur vi hanterar dina uppgifter. Därför kommer här en förklaring.

Data
Sirius Fotboll använder bara personlig information som vi får direkt av dig, t.ex. då du beställer en produkt eller en service av oss.

Vi använder följande uppgifter:

  • Avsändares och mottagares namn samt adress
  • Telefonnummer
  • Faktureringsadress
  • E-postadress
  • Betalningsinformation
  • IP-adress (Cookies)
  • Klädstorlekar samt kostrelaterade frågor (i samband med turneringar).
  • Som du säkert förstår behöver vi uppgifter om leveransadress, så att vi kan leverera din beställning till dig.

Förutom dina personliga uppgifter sparar vi också det eventuella användarnamn du registrerar. Anledningen till det är att underlätta för dig så att du slipper fylla i dina uppgifter på nytt varje gång du gör en beställning. Du kan när som helst själv ändra dessa uppgifter.

Säkerhet
All information du ger oss är skyddad så att ingen obehörig ska kunna komma åt den. Behöver vi dela med oss av uppgifter till andra företag kräver vi att de behandlar och skyddar uppgifterna på ett likvärdigt sätt. Föreningen får endast använda uppgifterna för det syfte för vilket de delades.

Tid för lagring
Vi behåller dina uppgifter så länge som det krävs för att vi ska kunna utföra ordern och därefter i ytterligare max två år. Därefter raderas uppgifterna, såvida vi inte genom lagkrav är tvungna att spara dem längre. T.ex. kräver lagen att vi sparar betalningsinformation i sju år.

Ändamål
Vi använder de uppgifter du ger oss för olika ändamål.

Leverans
Uppgifterna du lämnar behövs för att kunna genomföra din order. I en del fall lämnar vi uppgifter vidare till så kallad ”tredje part”, för att säkerställa att din order hanteras på bästa sätt. Du kan läsa mer om tredje part (se nedan).

Deltagande i aktiviteter
Uppgifterna du lämnar angående klädstorlekar och kost används endast i samband med beställning av lagkläder samt i samband med ordnade aktiviteter där mat och dryck ingår i arrangemanget.

Tredje part
Ibland kan vi dela med oss av data till företag vi samarbetar med, så kallad tredje part, för att kunna genomföra din order. När du gör en order eller registrerar dig hos oss, delar vi vid behov med oss av den data som är länkad till ditt användarnamn, till tredje part. Detta görs endast om det krävs för att uppfylla vårt avtal med dig eller om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Vid t.ex. misstänkt bedrägeri eller missbruk av vår site, kan vi lämna ut personliga data till ansvariga myndigheter.

Cookies
Vi använder cookies för att optimera webbsidan och din upplevelse där. Vill du veta mer om cookies och hur du inaktiverar dem? Klicka här.

Tredje parts webbsidor
Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbsidor. Vi kan inte påverka dessa webbsidor och inte heller garantera att företagen som äger dem hanterar data på samma säkra sätt som vi gör. Därför rekommenderar vi att du läser deras integritetspolicy innan du använder sidorna.

Uppdatering av integritetspolicy
För att kunna hålla dig informerad om hanteringen av persondata kan vi komma att behöva uppdatera vår integritetspolicy och rekommenderar därför att du läser den regelbundet.

Granska, ändra, ta bort data eller ställa frågor?
Du kan begära att få granska, ändra, ta bort eller överföra den data vi har om dig. Du kan t.ex. kontrollera att dina uppgifter är korrekta. Vill du veta vilken data du gett oss tillåtelse att använda, eller vill du att vi ska sluta behandla alt. begränsa behandlingen av data, kan du begära detta. Det betyder att om du gett ditt samtycke kan du ta tillbaka det när du önskar. Vill du veta hur detta går till eller om du har frågor om Sirius Fotbolls integritetspolicy, är du välkommen att kontakta ansvarig för vår datahantering. Skicka ett e-mail till kontakt@siriusfotboll.se eller ett brev till:
Sirius Fotboll
Sportfältsvägen 3
754 19 Uppsala

Klagomål
Är du missnöjd med hur vi hanterar persondata är du välkommen att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som utövar tillsyn över hantering av persondata.

Här hittar du de allmänna villkoren för användning av elitfotbollens digitala tjänster:

Allmänna villkor

Huvudpartners – Sirius Fotboll

Stötta Blåsvart på Studan

Biljetter till nästa hemmamatch